Česká lékařská komora Praha, sdružování lékařů

Česká lékařská komora je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky. Členství v komoře je pro všechny lékaře povinné. Zaručuje odbornost svých členů, hájí jejich práva a zájmy a chrání jejich profesní čest.

Více informací získáte na oficiálních stránkách nebo uvedených kontaktech.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech